Vì một tương lai phồn thịnh cho người việt

Lĩnh vực hoạt động

bvland.vn

Lĩnh vực bất động sản

Đầu tư phát triển các dự án bất động sản

Diamond Hill
New Horizon City
Bach Viet Lake Garden
Areca Garden
Rivera Park
Khu đô thị mới Lạc Ngàn
Dự án Arecas
vietschool.edu.vn

Lĩnh vực Giáo dục

Đầu tư phát triển hệ thống trường học liên cấp chất lượng cao mang thương hiệu Vietschool

Trường liên cấp Vietschool Pandora

Trường liên cấp Vietschool Pandora

Trường Tiểu học Vietschool Đặng Xá

Trường Tiểu học Vietschool Đặng Xá

Trường THCS Vietschool Đặng Xá

Trường THCS Vietschool Đặng Xá

Trường PT liên cấp Vietschool Arecas

Trường PT liên cấp Vietschool Arecas

Trường mầm non Vietschool Bach Viet Lake Garden

Trường mầm non Vietschool Bach Viet Lake Garden

Trường mầm non Vietschool Lạc Ngàn

Trường mầm non Vietschool Lạc Ngàn

Lĩnh vực dịch vụ

Dưới sự quản lý của công ty thành viên là BVlife, Dịch vụ là một trong 05 lĩnh vực BVgroup đang chú trọng

Dữ liệu đang cập nhật ...

Lĩnh vực tài chính

Dưới sự quản lý của Công ty thành viên là BVasset, trọng tâm của các hoạt động đầu tư tài chính

Dữ liệu đang cập nhật ...

Lĩnh vực công nghiệp

Là 1 trong 5 lĩnh vực hoạt động của BVgroup, được quản lý bởi công ty thành viên là BVindustry,

Dữ liệu đang cập nhật ...

https://bvgroup.vn/
https://bvgroup.vn/catalog/view/theme/