Vì một tương lai phồn thịnh cho người việt

Lĩnh vực hoạt động

bvland.vn

Lĩnh vực bất động sản

Đầu tư phát triển các dự án bất động sản, cho thuê văn phòng & trung tâm thương mại.

Diamond Hill
Bach Viet Lake Garden
Areca
Lạc Ngàn
Dự án Arecas
Rivera Park
New Horizon City
vietschool.edu.vn

Lĩnh vực Giáo dục

Đầu tư phát triển hệ thống trường học liên cấp chất lượng cao mang thương hiệu Vietschool

Trường Liên cấp THCS - TH Vietschool Pandora

Trường Liên cấp THCS - TH Vietschool Pandora

Trường mầm non Vietschool Thanh Bình

Trường mầm non Vietschool Thanh Bình

Trường mầm non Vietschool Triều Khúc

Trường mầm non Vietschool Triều Khúc

Trường TH Vietschool Đặng Xá

Trường TH Vietschool Đặng Xá

Lĩnh vực dịch vụ

Dưới sự quản lý của công ty thành viên là BVlife, Dịch vụ là một trong 05 lĩnh vực BVgroup đang chú trọng

BV LIFE - LĨNH VỰC DỊCH VỤ

Lĩnh vực tài chính

Dưới sự quản lý của Công ty thành viên là BVasset, trọng tâm của các hoạt động đầu tư tài chính

BV ASSET - LĨNH VỰC TÀI CHÍNH

Lĩnh vực công nghiệp

Là 1 trong 5 lĩnh vực hoạt động của BVgroup, được quản lý bởi công ty thành viên là BVindustry,

BV INDUSTRY – LĨNH VỰC CÔNG NGHIỆP
https://bvgroup.vn/
https://bvgroup.vn/catalog/view/theme/