Vì một tương lai phồn thịnh cho người việt

TAISEI- ELECTRICS

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Điện tử Taisei Hà nội

Địa điểm xây dựng: Khu công nghiệp Phúc Điền, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương 

Diện tích đất: 20.000m2 

Diện tích nhà máy giai đoạn I: 3.860m2 

Thời gian xây dựng: 7/2006 – 12/2006

Trở về
https://bvgroup.vn/
https://bvgroup.vn/catalog/view/theme/