Vì một tương lai phồn thịnh cho người việt

Nhà máy SHI giai đoạn III

Khu công nghiệp Bắc Thăng Long, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội

Diện tích đất: 130.000m2

Diện tích nhà máy giai đoạn III: 69.000m2

Thời gian xây dựng: Đã hoàn thành

Nhà máy SHI giai đoạn III

Khu công nghiệp Bắc Thăng Long, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội

Trở về
https://bvgroup.vn/
https://bvgroup.vn/catalog/view/theme/