Vì một tương lai phồn thịnh cho người việt

Nhà máy SHI giai đoạn II

Khu công nghiệp Bắc Thăng Long, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội

Diện tích đất: 32.210m2

Diện tích xây dựng Nhà máy giai đoạn II: 6.700m2

Thời gian xây dựng: Đã hoàn thành

Nhà máy SHI giai đoạn II

Khu công nghiệp Bắc Thăng Long, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội

Trở về
https://bvgroup.vn/
https://bvgroup.vn/catalog/view/theme/