Vì một tương lai phồn thịnh cho người việt

Nhà máy Canon

Khu công nghiệp Quế Võ, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh
Diện tích đất: 200.000m2
Diện tích xây dựng: 120.000m2
Thời gian xây dựng: Đã hoàn thành Hình thành trên tổng diện tích

Nhà máy Canon

Khu công nghiệp Quế Võ, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh

Trở về
https://bvgroup.vn/
https://bvgroup.vn/catalog/view/theme/