Vì một tương lai phồn thịnh cho người việt

Muto

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Muto Technology

Địa điểm xây dựng: Khu công nghiệp Quang Minh, huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội 

Diện tích đất: 20.000m2 

Diện tích nhà kho: 1.500m2 

Thời gian xây dựng: 3/2008 – 6/2008

Trở về
https://bvgroup.vn/
https://bvgroup.vn/catalog/view/theme/