Vì một tương lai phồn thịnh cho người việt

KYOCERA VIỆT NAM

Chủ đầu tư: Công ty TNHH QUẢN LÝ KYOCERA VIỆT NAM

Địa điểm: Khu công nghiệp Thăng Long II, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên 

Diện tích xây dựng: 5.000m2 

Thời gian thực hiện dự án: 5/2012 – 10/2012

Trở về
https://bvgroup.vn/
https://bvgroup.vn/catalog/view/theme/