Vì một tương lai phồn thịnh cho người việt

Công ty Cổ phần Tu bổ di tích trung ương – Vinaremon

Vinaremon là Công ty đầu ngành có truyền thống xây dựng và trưởng thành lâu dài trong công tác tu bổ, phục hồi và tôn tạo di tích lịch sử văn hóa nghệ thuật trên cả nước, đã có nhiều đóng góp to lớn cho sự nghiệp bảo tồn di sản của Việt Nam.

Trong những năm qua, Công ty đã không ngừng phát triển về mọi mặt và thực hiện nhiều công trình có quy mô lớn, có giá trị lịch sử văn hóa và kiến trúc nghệ thuật cao như công trình Nhà Thái Học Văn Miếu – Quốc Tử Giám Hà Nội, Đền thờ Lạc Long Quân – Âu Cơ Khu di tích Đền Hùng...

Trở về
https://bvgroup.vn/
https://bvgroup.vn/catalog/view/theme/