Vì một tương lai phồn thịnh cho người việt

Công ty Cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Areca Việt Nam

Công ty Cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Areca Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực đầu tư, kinh doanh bất động sản và dịch vụ, quy mô vừa và nhỏ tại địa bàn tỉnh Bắc Giang. Để thành công và phát triển bền vững, bên cạnh định hướng kinh doanh phù hợp thì việc cung cấp các sản phẩm chất lượng và dịch vụ thương mại tốt nhất cho khách hàng, lợi ích cho nhà đầu tư, không ngừng nâng cao mức sống cho nhân viên, lợi nhuận phù hợp cho cổ đông và đóng góp tích cực cho cộng đồng chính là kim chỉ nam cho hoạt động kinh doanh của Công ty.

Trở về
https://bvgroup.vn/
https://bvgroup.vn/catalog/view/theme/